Voor cilinders is effectiviteit: SpeedPorts

patent pending

De focus van ingenieurs is altijd gericht op het doorbreken van grenzen. Dan komt soms de vonk die de weg naar innovatie opent. Vega’s R&D-afdeling heeft deze gedachtegang altijd gevolgd en na talloze ontmoetingen met klanten, diepgaande analyses en testen is er een innovatie oplossing waarvoor patent is aangevraagd: Speedports

SpeedPorts zorgt ervoor dat de oliestroom met O-Ringen verdubbelt, terwijl de cilinder afmetingen ongewijzigd blijven. Er is nagenoeg prestatieverschil tussen een SpeedPorts-olieafgifte en een typische geschroefde olielevering. Nu kan er gekozen worden voor een compacte blokcilinder met dezelfde snelheid als een veel grotere.

Drukverlies versus Snelheid

Hoe Speedports de effectiviteit kan verbeteren.

Een uitwerpplaat wordt bediend door vier blokcilinders; boring 80, slag 200 mm. In de meeste gevallen is de arbeidsdruk 100 ÷ 120 bar voor een ​​efficiënte en constante olie aflevering en deze waarden zijn het uitgangspunt voor het volgende.

Een standaard compact blokcilinder met die maat biedt een O-ring poort met een diameter van 6 of 8 mm. Zelfs in het beste geval, bij een typische snelheid van 0,3 m/s heeft deze cilinder een belastingverlies van ~ 20 bar. Dus we hebben:

Pompbelasting – Poortverlies – Wrijvingsverlies – leidingverlies = werkelijk vermogen

120 bar – 20 bar – ~ 10 bar – ~ 15 bar = 75 bar

Er gaat dus al een 1/3 van de beschikbare druk verloren en waaraan de o-ring poorten en grote bijdrage leveren. Een SpeedPorts cilinder met een diameter van 14 mm voor de o-ring poort en dezelfde snelheid van 0,3 m/s heeft drukverlies van minder dan 2 bar. Dus meer druk ter beschikking.

Maar wat als de cilinder met 0,8 m/s moet werken? Een standaard blokcilinder heeft in dit geval als een drukverlies van ~ 125 bar.

120 bar – 125 bar – ~ 10 bar – ~ 15 bar = ~ -30 bar

Dit betekent dat de oliepomp op minstens 160 bar moet worden ingesteld om een kans te hebben met deze snelheid te werken. Een SpeedPorts cilinder met dezelfde afmeting en een snelheid van 0,8 m/s behouden heeft slechts ongeveer 12 bar drukverlies.

120 bar – 12 bar – ~ 10 bar – ~ 15 bar = ~ 83 bar

Zelfs een bijna 3x hogere snelheid is de drukval zeer laag! Dit betekent dat cilinders met behulp van de SpeedPorts-technologie gemiddeld twee tot drie keer zo snel kunnen gaan als vergelijkbare producten. Cyclustijden kunnen enige procenten geoptimaliseerd, waardoor op lange termijn aantrekkelijke besparingen worden gehaald.

Meer informatie bij de V500CZ: de Work Horse

Volg ons op: